Què tracta:

S’obra la porta del territori amagat, desconegut, inconscient. Allà on a vegades amaguem les nostres pors, les nostres inseguretats, totes relacionades amb la maternitat. Permetre expressar allò que ens fa vulnerables i transformar-ho amb el Método Naces. Perquè el Método Naces acaricia delicadament i respectuosament aquesta part de cadascú. I l’omple de missatges acollidors, de missatges d’amor i de veritats fisiològiques. Omple de missatges que apoderen a la dona, a la parella i al nadó, i crea una comunicació harmoniosa entre ells tres. L’energia interna de la dona canvia de mirada i la connecta amb la seva essència, la seva saviesa interior i amb la seva confiança. La connecta amb l’acceptació del present. L’energia de la parella/acompanyant es transforma igualment, i és més conscient del procés que viu la dona i engendra més confiança en si mateix. I amb aquest espai energètic que generen els dos adults, el nadó ho rep, rep les vibracions, i la seva energia també es transforma. Tot el seu sistema immunològic es fa més fort, es banya amb les hormones del plaer i benestar que ha creat la seva mare i es connecta, també, amb la confiança i el seu poder innat.

Una transformació de la vivència de l’embaràs i el naixement en tots els sentits.


Coneix el mètode:

El método naces és una técnica de visualització que treballa des de l'inconscient, gràcies a la baixada d'activitat de la part conscient. Això permet que es puguin introduir missatges i afirmacions positives relacionats amb l'experiència de donar vida a la vida, i per tant, deixar a un costat les pors que puguin sorgir durant el procés de la maternitat. Tot aquest treball afavoreix que esdevinguin respostes fisiològiques corporals i emocionals que faciliten el procés del naixement (alliberació d'endorfines, oxitocina, serotonina, melatonina, connexió amb la respiració, connexió amb el cos, amb la parella i nadó...).

S'aconsegueix activar la part inconscient gràcies a la utilització d'una música específica que ajuda a l'alliberació de les ones alfa, i que transporten a un estat de relaxació i no activitat. En aquest estat, les parelles es troben a la frontera entre la part conscient i inconscient. Això vol dir que, seguirà havent una activitat conscient dels pensaments i del cos (adonar-se del què es pensa, del què se sent i del què passa al voltant), i per un altre costat, permet accedir a la informació del subconscient, i per tant, aprofitar el 90% del potencial mental que resideix a l'inconscient.

Com que per l'inconscient tot és real, sempre s'envien missatges positius i vertaders per a la parella. Per aquest motiu és necessària respondre una enquesta abans d'iniciar les sessions de método naces.

La intenció d'aquest treball és que la parella se senti relaxada. Tot i baixar l'activitat conscient, aquesta estarà present en tot moment, i, per tant, cadascú podrà parar la visualització quan vulgui, si així ho desitja. Les sessions són guiades, però cada persona tindrà el poder de gestionar la situació/sentiment. Això sí, com més cooperació i atenció hi hagi amb les indicacions que es donin, major èxit tindran les tècniques i més beneficis per a la parella.

Cada sessió que es dugui a terme treballarà objectius diferents. Poden ser sessions que parlin sobre l’agraïment d’haver engendrat vida, sobre la gratitud i connexió cap al sistema reproductiu de la dona per la labor tan fantàstica que està fent, sobre la connexió i comunicació amb la parella i amb el nadó, sobre el naixement en si, etc. Si es fan sessions individuals, la parella pot demanar quin o quins objectius els agradaria treballar. Si es fan sessions grupals, s’escullen temes més generals. En tot cas, sempre es tindrà en compte l’enquesta que hagin omplert i totes les informacions que hagin facilitat.

Tot i ser un mètode dirigit especialment cap a la dona, la parella també n'obtindrà beneficis. Primerament, perquè podrà connectar-se més amb la dona i sentir d'una manera més propera les seves emocions i el seu procés intern. Posteriorment, perquè sentirà que formarà part de tot el procés de l'embaràs i del procés de donar a llum com a part activa i important que és.

En definitiva, és un mètode d’abordatge emocional. No pretén pintar l’embaràs i el naixement com una experiència idíl·lica, sinó de prendre consciència dels aprenentatges que ofereix el procés. I en tot moment, afavorir l’acceptació de la vivència, afavorir el respecte cap a un/a mateix/a i fluir amb el present.


Com:

Les sessions de Método Naces poden ser individuals, grupals (amb un mínim de 3 parelles participants), presencials o a distància.

Les sessions presencials tenen una durada d’una hora. A través d’aquesta hora, es farà la presentació de la sessió amb els objectius que es volen treballar i s’aclariran conceptes, si cal. Després, començarà la sessió de Método Naces, mitjançant visualitzacions que parlin de diferents moments de l’embaràs, del cos, del sistema hormonal, del moment del naixement, de moments viscuts amb la parella, etc. Amb ajuda d’una música especial, activarem la nostra part més inconscient per tal que tots els missatges positius rebuts de la sessió hi quedin gravats, de manera que la nostra part més conscient i racional pugui influir com menys millor. Havent acabat, es deixarà un espai personal per col·locar les experiències viscudes durant la sessió, i posteriorment, es farà un feedback, si es desitja, de la sessió en si.

Per tal que els missatges siguin reals i vertaders, cada parella haurà de respondre a les preguntes d’una enquesta que s’enviarà per correu electrònic. Aquesta enquesta és necessària respondre-la i enviar-la abans de concretar la sessió en si. Si, paral·lelament, la parella desitja fer un primer contacte, podrà demanar dia i hora per fer una entrevista prèvia personalitzada. Tot i així, aquesta entrevista personal no exclourà l’enquesta en paper.

Per a les sessions a distància, l’enquesta serà igualment demanada. Es farà una entrevista via Skype. Un cop realitzat aquest primer pas, la gravació de la sessió de Método Naces s’enviarà per correu electrònic, juntament amb una breu explicació dels objectius i dels conceptes amb què treballa aquest Mètode. Si hi hagués qualsevol dubte, és recomanable contactar amb mi de nou abans d’escoltar la gravació. Quan la parella / dona-acompanyant hagi escoltat la gravació, el feedback es farà via Skype (l’hora i dia de la sessió s’establirà prèviament per correu electrònic o per trucada telefònica).

Una altra manera de navegar creences limitants, experiències desagradables o simplement, una altra manera de reforçar el què ja sentim.